Retransmissió en directe de la Missa conventual de Montserrat, en la que hi participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania de Montserrat i els pelegrins del Santuari. L’eucaristia d’aquest dia correspon al Diumenge IV durant l’any, del cicle B. Tota novetat és sorprenent. Pot ser copsada de dues maneres: com una agradable imprevisió o com un destorb al propi estancament. En ella mateixa, la novetat no és bona ni dolenta, ni tampoc hauria de ser motiu de preocupació. Les coses cal apreciar-les pel seu valor intrínsec, independentment de si són noves o velles. Lectura primera: Dt 18,15-20. Lectura segona: 1 Co 7,32-35. Evangeli: Mc 1,21-28.