Missa de Montserrat del Diumenge VI de Pasqua (cicle B), en la qual hi participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. El manament de l’amor no pot tenir altre fonament que el fet que Déu és amor. No es tracta de complir el manament elemental de no odiar els enemics. Ni tan sols de l’imperatiu d’estimar els altres com a si mateix. Es tracta de la revelació que Jesús ha fet a través del seu capteniment. S’ha donat del tot, ha estimat fins a l’extrem. Per això pot posar com a punt de referència de la caritat fraterna el seu propi exemple. Tractant-se d’una realitat tan fonamental –per les conseqüències que té per a la vida cristiana-, manament i exemple del Crist donen pas a la revelació de la continuïtat entre l’amor que el Fill rep del pare i el que transmeten amb la mateixa intensitat quan envien l’Esperit. Abans que Jesús fos glorificat, l’Esperit no va ser tramès encara als deixebles. Però, d’ençà que, per l’exaltació de la creu, la genero