Missa de Montserrat corresponent al Diumenge XXXI durant l’any (cicle A), en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Ja n’és, de trista, la situació del qui es preocupa d’allò que és accessori i deixa perdre’s allò que és essencial. Quantes vegades els arbres no deixen veure el bosc. Obrar per ostentació, pagar els delmes i no preocupar-se de la justícia, la misericòrdia i la lleialtat és molt greu. És la tara que portem a dins mentre no aconseguim la plena llibertat de fills de Déu: invertir realitats, capgirar valors. Tot pecat és un privilegiar les coses secundàries en detriment de la principal. I de principal, important, necessari i bo només n’hi ha un de sol: Déu. Totes les qualitats a què podem aspirar no són sinó un reflex d’aquesta perfecció de Déu. Lectura primera: Ml 1,14b-2, 2b. 8-10 Lectura segona: 1 Te 2,7b-9.13 Evangeli: Mt 23,1-12