Retransmissió en directe de la Missa conventual de Montserrat, en la que hi participa la comunitat benedictina de Montserrat i els pelegrins del Santuari. L’eucaristia d’aquest dia correspon al Diumenge II després de Nadal. Quan Déu ha volgut parlar definitivament, ha enviat el seu Fill. La paraula dels profetes, variada però imcompleta, no podia satisfer les ànsies de salvació de la humanitat. Hi havia una reciprocitat entre la necessitat de l’home i la inesgotable benvolença de Déu. Déu parlava, però tenia en el seu designi, la intenció de fer-se sentir més clarament, d’escurçar les distàncies que podien constituir per als homes un pretext per a no sentir la seva veu. Lectura primera: Sir 24,1-2,8-12. Lectura segona: Ef 1,3-6.15-18. Evangeli: Jn 1,1-18.