En el segon concert del FIOM 2017 tindrà com a protagonista el mestre Michal Novenko, professor d’orgue del Conservatori Superior de Praga. En el seu programa presentarà música que mostrarà totes les possibilitats de l’orgue Blancafort. Es podrà escoltar J. S.Bach i també música escrita per aquesta Basílica de Montserrat, concretament els Cinc Versos de mig registre del P. Miquel López (1669-1723), un dels grans representants del barroc català de l’Escola de Montserrat. Igualment, tal com és característic dels seus programes, no mancaran les improvisacions, en aquest cas sobre temes mallorquins i catalans.