​​E​l Westminster Choir ​està format per estudiants del W​estminster College of the Arts de la Universitat de Rider. És des de l'any 1977 el cor resident del prestigiós Festival Spoleto dels Estats Units. En aquesta ocasió debutaran a Montserrat sota la direcció del director reconegudíssim Joe Miller.