El grup de l'associació "Marhaba" acaben d'arribar al poble de El Begaa, on s'hi estaran uns dies allotjats amb les famílies i acollits per l'associació de dones local. El poble no te ni llum ni aigua. Tot aquest entorn segueix impressionant a Toni.