La Mancomunitat va engegar una política de modernització de l’agricultura i la ramaderia, dos àmbits que l’Estat tenia completament abandonats. Així, va introduir models de producció existents a d’altres països d’Europa per augmentar el volum de les collites. Per dirigir aquesta posada al dia va crear l’Escola Superior d’Agricultura.