Noemí Bibolas ens presenta el seu llibre "I la gent s'hi banya". Aquesta novel·la breu, és una història sobre nens que es fan mil preguntes i adults que busquen respostes. A través de l’alternança de dues veus narratives, hi acaba confluint tot: des dels retrats més immediats de gent del carrer fins a records familiars llunyans. Elements aparentment inconnexos acaben revelant el seu sentit dins la història.