Aquesta setmana anirem fins a Manresa per passejar amb Cesc Martínez. Ens presentarà la seva última obra "Opi i Sardines". La història d'aquest llibre parla de Fabre, un professor substitut de socials, es proposa reconstruir la història d'una fotografia en blanc i negre trobada entre les pàgines d'un llibre. A l'anvers, una collla de gent endiumenjada i un home amb una X vermella guixada a la cara. AL revers, una sola indicació: "Sarmenta, 1956". Sarmenta és un lloc imprecís del mapa, una ciutat que es mou a un ritme diferent de la resta i que canvia de posició uns quants metres cada cinquanta anys, però té dues línies de tren que la connecten amb Barcelona. Amb Berta S.Miravent, l'estupefaent locutora del programa nocturn de la ràdio local, Fabre anirà seguint el ratsre d'un boxejador amateur desaparegut i d'un trompetista oblidat. Qui va marcar qui amb una creu?