Somniar amb trobar-se un personatge famós significa que aviat rebrem una oferta interessant i que es produirà un canvi positiu a la nostra vida. Somniar que som famosos vol dir que les nostres ambicions actuals estan fora del nostre abast.