Com una bola de vidre, els somnis profètics són aquells que aparentment pronostiquen el futur. En el 97% dels casos podem donar a aquests somnis un significat concret, a diferència dels somnis comuns.