Els somnis recurrents són aquells que es repeteixen de formes diferents però que mantenen punts comuns. Manifesten la necessitat d’expressar els aspectes més ocults de la nostra vida interna.