El col·lectiu LGBTI, juntament amb el suport de la majoria de formacions polítiques, han fet que Catalunya tingui una de les lleis més avançades del món en matèria de drets d’identitat i orientació sexual. Vivim la jornada festiva del Dia Contra l’Homofòbia amb els principals impulsors de la llei per desgranar els passos per a la consecució de la llei. Són Eugeni Rodríguez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya; Emilio Ruiz, president del Casal Lambda; Joaquim Roqueta, president de Gais Positius, i Katy Pallàs, presidenta de Famílies Lesbianes i Gais.