Des del 1989 i fins a la seva prohibició per la Generalitat la tardor de 1992 va existir un sector d'aerografia tèxtil; es tractava de petites empreses, amb personal molt jove, que pintaven amb pistoles pneumàtiques. Les condicions de treball en aquestes indústries eren insuficients. A més, els productes es barrejaven i s'utilitzaven constantment sense cap avís de la seva perillositat. Els gasos alliberats afectaven sèriament els pulmons. Després de més de deu anys d'una complicada instrucció, els propietaris i encarregats de les aerografies tèxtils s'asseuen al banc dels acusats, juntament amb la inspecció de treball, per la mort de sis treballadors l'any 1992 i les malalties pulmonars que van patir 67 treballadors més. Se'ls acusa de delictes d'imprudència temerària i contra la seguretat dels treballadors i es reclama responsabilitat civil subsidiària a tres empreses químiques, a l'Estat i a la Conselleria de Treball. Aquesta és la seva històri