Alternatives a l'electricitat, un centre de Salut Mental de referència, Cohesió social a través de la Cuina i 'El límit està al cap'