Un camp més modern, l'home del mil·leni, Vic invisible i bojos pel handbol