Si mai coneixeu algú que vagi a un casino, que no s'emporti aquesta fitxa, que desapareix amb massa facilitat...