Les pilotes de tennis poden tenir un gran equilibri. I si no, mireu aquesta, que s'aguanta damunt d'una corda sense caure...