Creieu que és possible que una moneda de dos euros passi pel forat que deixa una moneda de 10 cèntims, molt més petita?