Una cosa tant senzilla com un iogurt també pot tenir alguna cosa de màgia. Aquests iogurts fan viatjar boles de l'un a l'altre.