Heu trencat mai un cor? Doncs mireu el McTxema, és capaç de recomposar-lo!