Amb una mica de traça, avui serem capaços de fer realitat un mocador imaginari.