Experimentar per aprendre. La sinuositat del fum, la perfecció de les bombolles, la propagació del foc o l’explosió de la pólvora són alguns dels grans moments d’aquest capítol de Khrónos.