A Barberà del Vallès, el programa ILOQUID ha donat peu a un projecte singular: un grup de sis dones que s’han format en atenció a la gent gran han decidit muntar una empresa de servei domiciliari a la tercera edat. Constituiran una cooperativa entre companyes de perfils i procedències ben heterogènies.