Pugem al popular tren de vapor del Parc de l’Oreneta de Barcelona.