El Dr. Estivill ens parlarà d’un llibre, del qual és coautor, 'Pediatria amb seny per a pares i mares amb seny', un manual ben complet sobre la condició de ser pare o mare.