Arribem al tercer programa d’aquesta temporada de “Famílies i escola”. Hem parlat sobre educació alimentària, sobre hàbits d’estudi... i avui ho farem sobre autonomia i responsabilitat dels fills. Hi ha una cosa clara: els fills, a mesura que es fan grans, demanen que anem afluixant la corda (imaginària) amb la qual els controlem. Alguns ho demanen més aviat; altres són més dependents dels pares. Però tots, d’una manera o una altra, necessiten, poc a poc, ser més independents. El problema, segurament, és que aquesta independència, perquè sigui sana, ha d’anar acompanyada de responsabilitat. Com eduquem aquest sentit de la responsabilitat? Com ho fem per anar afluixant la corda?