El benestar del pare i la mare. La importància que té l'estat emocional (la tranquil·litat, l'actitud positiva...) dels pares i mares a l'hora d'educar