- El museu del temps - La bella dorment del bosc - Maria Clausó - Un sopar de nadal - Giua - Litus - Circòpates