En Fèlix lliga pel matí quan va a treure el gos. En Pol s’ha d’operar. La seva germana li dona ànims perquè estigui tranquil, i els seus amics el passen a buscar per tal de poder-lo acompanyar a l'operació. Arriben al despatx del doctor i aquest fa passar a en Pol a la sala d’operacions.