En Fèlix va a buscar el sastre de la comunitat per aconseguir roba per la feina que comença en breu. En Toni queda amb la Sandra per intentar lligar amb ella.