A partir de crítics, grans mestres, professionals i balladors farem un recorregut de la dansa tradicional catalana fins a l’actualitat.