En Cristian i la Marina semblen haver-se sobreposat als atacs que pateixen dins l’Hotel, però sembla que el més enllà vol entrar en contacte amb ells!!!