Núria Mallofré és donant de plasma. El plasma és la part més líquida de la sang i es conserva congelat durant 2 anys. El plasma és molt ric en proteïnes i, a banda de la transfusió, també serveix per fabricar medicaments per determinats malalts: hemofílics, per exemple. Unes 10.000 persones donen plasma cada any a Catalunya.