A la selva tropical del període Cretàcic, els animals prehistòrics viuen, lluiten i moren. De sobte, alguna cosa els fa estar alerta: un llum al cel, un gran estrèpit i l’impacte d’un meteorit contra la Terra que dóna pas a una època d’extinció massiva de la vida. Els volcans entren en erupció i el planeta queda cobert per una espessa capa de pols. Centenars d’anys després, però, en el nivell més humil de l’escala dels éssers, les bactèries comencen de nou la seva tasca de regeneració de la vida.