Les noves generacions. El Jordi Pérez explica com es pot revolucionar el món del màrqueting aprofitant les noves tecnologies. En aquest sentit, va muntar la seva pròpia consultora a Lloret de Mar. A l’altra extrem del litoral català, a Reus, la Sílvia Edo mostra com es pot compaginar una empresa familiar amb una família nombrosa.