Els primers medicaments envasats en format unidosi arriben a les farmàcies. La seva introducció en el sistema públic de sanitat té detractors i defensors. La primera empresa europea a oferir industrialment aquests formats és catalana i explica els punts a favor de la mesura. Els farmacèutics, en canvi, expressen reticències.