El Corredor Mediterrani significaria una oportunitat de primer ordre per impulsar l'economia catalana. La presència de dos dels principals ports del Mediterrani confereix a aquesta infraestructura ferroviària un paper cabdal en la configuració logística catalana i europea. En les setmanes prèvies a la presa de decisió europea sobre les infraestructures ferroviàries a impulsar de manera prioritària, Joan Amorós, el secretari general de Ferrmed, el 'lobby' europeu que defensa la construcció d'aquesta infraestructura aporta els arguments econòmics que en justificarien la inversió. Amorós no amaga crítiques a la posició del govern central que defensa aquesta via sense renunciar a altres que accenturarien la tradicional radialitat espanyola en infraestructures.