El sector de les energies renovables s'enfronta a una reducció de les primes que n'incentivaven el creixement com a alternativa a les fonts convencionals, en procés d'encariment i altament contaminables. Les retallades també han arribat a un sector que, en els últims anys de bonança, havien començat a expandir-se i que ara s'està frenant. No només pels incentius menors, sinó per l'escassa claredat normativa i per les dificultats de finançament. Tot i aquesta situació estan apareixent noves oportunitats i sorgeixen noves iniciatives.