El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, apunta a l'entrevista que l'economia catalana dóna els primers símptomes de creixement, sobretot gràcies a les exportacions. També expressa opinions sobre els primers passos del govern català i sobre les infraestructures que necessita el desenvolupament del país. Els reportatges aporten dades sobre la situació dels concessionaris, fortament damnificats per la dràstica reducció de venda de vehicles que ha vingut associada a la crisi, i sobre la reconversió de la metal·liseria Garcia Faura, de Gavà.