Quants punts en comú pot haver-hi entre els 15 i els 30 anys? Avui parlarem fins a on poden arribar les relacions entre persones amb edats distants. Amor, adolescència, societat, paraules que de vaegades poden ser una mica tabú.