El delta del Llobregat és l’escenari d’un pols entre el medi ambient i el progrés. D’una banda l’ampliació de l’aeroport, el curs modificat artificialment del riu, la depuradora, la dessaladora, i per l’altra un hàbitat que ha anat perdut hectàrees a canvi de veure’n reforçada la protecció. Un espai que es defensa.