En el programa d'avui sabrem com conviuen al Maresme una agricultura de qualitat hereva de la tradició íbera i romana, amb el sector terciari, sobretot turisme i oci, fill del creixement dels seixanta. I tot plegat confegeix l’autèntica personalitat del territori. Ruta: Torre de guaita de Montgat, Santuari mariner de la Cisa, mercat de la Flor de Vilassar, Mataró, carretera de Mata, esmorzar a Torrentbò (un clàssic dels ciclistes), la Vallalta (maduixes), Calella, Pineda i Malgrat, desembocadura de la Tordera.