Eudald Carbonell, director de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Quan podem parlar de tecnologia humana? Ja al principi de la prehistòria? L'inici del comportament tecnològic dels homínids té grans conseqüències per al desenvolupament social dels primats humans i en la seva adaptació al medi natural.