Ricard Guerrero, catedràtic de microbiologia de la UB. Els primers éssers vius de la Terra foren els bacteris i els primers ecosistemes, els tapissos microbians, comunitats de diferents espècies lligades per relacions tròfiques. D'aquells ancestres han evolucionat tots els ecosistemes i éssers vius que coneixem. Avui, els microorganismes colonitzen tots els racons del planeta, fins i tot l’interior del cos humà i demés animals. A més del seu èxit evolutiu, els microorganismes juguen una importància cabdal per la vida i per la biosfera.