La llum que veiem amb els nostres ulls es compon d’ones electromagnètiques. La llum blanca que ens arriba del Sol conté ones de freqüències, direccions i fases molt variades. Però des dels anys 60 del segle passat, hem après a produir feixos de llum compostos per ones de mateixa freqüència i fase. Són feixos purs que donen lloc al que avui denominem llum làser i que els trobem en multitud de dispositius que utilitzem diàriament. El repte ara és el d’obtenir llum làser d’alta intensitat. Luis Roso, Director Centro Láseres Pulsados de Salamanca.