Adpatation fa un cant coral. Uneix les veus més interessants d'aquesta temporada, que lligades pel sentit de les paraules elabora un mosaic interessant en relació l'art de viure a través de l'escena teatral.