Adaptation coneix Rafael Spregelburd, actor, director i dramaturg argentí. Va estrenar amb èxit a Barcelona, Lúcid. Ara continua el seu treball per Europa i és professor convidat a la Sala Beckett.