Adaptation s'interessa per l'escriptor Julio D. Wallovits, director de l'exitosa Smooking Room. Publicista de professió prova també amb el teatre. Explora les arts escèniques, però critica l'snobisme que l'envolta.